Program do zarządzania Stacją Paliw “PALIWA 2008”

Program do zarządzania Stacją Paliw “Paliwa 2008” to wielomodułowy, zintegrowany system wspomagający zarządzanie i automatyzujący pracę przedsiębiorstw zajmujących się detalicznym i hurtowym handlem paliwami.

Jest to funkcjonalne rozwiązanie zarówno dla pojedynczych stacji paliw jak i dla sieci stacji paliw, przedsiębiorstw wielooddziałowych, rozproszonych terytorialnie przedsiębiorstw.

System ma wielopoziomową strukturę integracji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W zależności od potrzeb i możliwości firmy, można wdrażać poszczególne moduły funkcjonale, pozwalające na rejestrację zdarzeń gospodarczych zgodnie z strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa.

System oparliśmy o własne rozwiązania dedykowane dla stacji paliw i handlu detalicznego oraz o produkty firmy Humansoft, a mianowicie:

– Humansoft CORAX
– Humansoft HERMES SQL.

Wszystkie wymienione aplikacje mogą tworzyć zapisy w jednej bazie, kontrolowannej przez Microsoft SQL Serwer 2005/2008 – w przypadku lokalnej i terminalowej sieci użytkowników lub na zasadzie replikacji baz w przypadku struktury rozproszonej, gdy praca terminalowa jest niemożliwa z względu na niestabilność łączy teleinformatycznych.

Moduł “Stacja Paliw 2008” wyposażony w prosty interfejs użytkownika, integrujący obsługę podstawowych urządzeń na stanowisku sprzedaży detalicznej:

drukarki fiskalnej,
czytnika kodów kresowych,
terminala kart płatniczych,
komputera z zainstalowaną aplikacją i bazą lub tylko aplikacją z sieciowym dostępem do bazy zainstalowanej na lokalnym serwerze,
oraz dodatkowe funkcje związane ze specyfiką handlu paliwami.

Czynności sprzedawcy są z jednej strony zautomatyzowane poprzez wybieranie towarów z listy magazynowej i „wrzucanie” ich do okna „Pozycje” za pomocą czytnika kodów kreskowych (lub opcjonalnie przyciskiem „Enter” przy braku kodu) z drugiej strony bardzo intuicyjne – sprzedaż jest rejestrowana domyślnie paragonem detalicznym, który wysuwa się z drukarki fiskalnej po naciśnięciu przycisku „akceptuj”. Pomocnym będzie „kalkulator reszty” pojawiający się w momencie akceptacji. Zapisy z okna kalkulatora mogą być przeniesione na wydruk paragonu pod częścią dotyczącą sprzedaży fiskalnej.

Oczywiście opcjonalnie wybrane towary w oknie pozycje możemy wydać dokumentem WZ, RW lub wystawić fakturę do paragonu.

Pozostałe funkcje dotyczące:

przyjęć zewnętrznych,
zakupów,
korekt,
wszelkich zestawień magazynowych i inwentaryzacyjnych,
rozrachunków,
rejestrów VAT,
raportów kasowych,
wyciągów bankowych,
analiz sprzedaży i chodliwości,
statystyki,
rotacji towarów itp. są dostępne z poziomu Humansoft Corax lub Humansoft Hermes SQL.

Oprócz okna „Magazyn” i „Pozycje” pulpit użytkownika zawiera okno z dystrybutorami, w którym pokazywane są stany dystrybutorów, ilości,ceny i wartości tankowanego paliwa.

Z poziomu tego okna kliknięciem kursora myszki rozliczamy dystrybutor zrzucając ilość i wartość paliwa z liczydła dystrybutora do okna „Pozycje” i odblokowujemy dystrybutor.

Moduł pozwala z poziomu komputera sterować dystrybutorem, śledzić stany, parametry paliw w zbiornikach.

Moduł pozwala również prowadzić sprzedaż „wiązaną” gdzie sprzedawca jest informowany, że sprzedaż danego towaru jest powiązana z inna pozycją magazynową (np. ksiązka z płytą CD) lub wydaniem opakowania. W przypadku opakowań zwrotnych pojawia się okno edycji rozliczenia opakowań i zapisy z niego mogą być przeniesione również na wydruk paragonu z drukarki fiskalnej (pod zapisami fiskalnymi).

Po akceptacji przez sprzedawcę artykuły związane z podstawowym towarem są wrzucane automatycznie w odpowiedniej ilości do okna „Pozycje”.

Przy sprzedaży towarów „ważonych” istnieje możliwość sprzedaży przy zerowym stanie ewidencyjnym (rzeczywisty stan jest różny od zera), wówczas automatycznie w tle, bez ingerencji sprzedawcy generowany jest przychód nadzwyczajny na brakującą w ewidencji stanów magazynowych ilość towaru.

Przyciskami „Ilość”, „Cena” możemy korygować te wielkości towaru zadysponowanego w oknie „Pozycje”. Przycisk wartość pozwala automatycznie zadysponować w oknie „Pozycje” do sprzedaży (wydania) ilość wyliczoną z podanej wartości brutto towaru.

Oprócz tych podstawowych funkcji związanych z sprzedażą detaliczną, moduł pozwala na przegląd dokumentów z dowolnego okresu, wystawiania faktur do wielu paragonów, wystawiania faktur do dokumentów WZ, edytowania tych dokumentów i ponownego wydruku.

Cechy wyróżniające nasze oprogramowanie:

Prosty, przyjazny, spójny w całości interfejs dla użytkownika,
Bardzo szybki, zoptymalizowany pod kątem szybkości obsługi klienta,
Automatyczne tworzące się słowniku usprawniają pracę,
Ewidencja sprzedaży oraz dostaw,
Rejestry sprzedaży (pod różnym kątem, za dowolny okres),
Odnotowywanie sprzedaży detalicznej (paragonowej), udokumentowanej (faktura VAT), wydań paliwa
(dokumenty WZ/RW) – połączone z wysterowaniem dystrybutorów,
Odnotowywanie dokumentów sprzedaży do wcześniej wystawionych paragonów,
Gospodarka magazynowa sprzedawanych towarów,
Zestawienia obrotów magazynowych,
Zestawienia dokumentów zewnętrznych, wewnętrznych i kasowych,
Autoryzacja użytkowników oraz przydzielonych im uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji w systemie,

Możliwość modyfikacji haseł oraz zmiany zalogowanego użytkownika na innego w trakcie pracy,

Dodatkowo:

Z naszego doświadczenia wynika, że brak sprawnego serwisu całego systemu informatycznego jest podstawowym problemem technicznym występującym na nowoczesnych stacjach paliw.
Dlatego oferujemy:

Gotowość służb serwisowych przez 24h/dobę,
Gwarancję usunięcia awarii,
Okresową konserwację sprzętu i oprogramowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub na e-mail. Wszystkie materiały zostaną dostarczone pocztą na podany przez Państwa adres korespondencyjny. Istnieje również możliwość umówienia się na prezentację systemu.

Bezobsługowy system zarządzania stacją paliw

1. Zastosowanie systemu

ESK-01 jest przeznaczony do bezobsługowej kontroli i nadzoru wydań paliwa lub gazu na stacjach paliw, oraz do prowadzenia lokalnej sprzedaży rabatowej. Każdy z klientów stacji może:

otrzymać specjalną kartę lub breloczek z naniesionym logo stacji uprawniający do nabycia paliwa lub LPG po specjalnej cenie. Zalogowanie sie przy pomocy karty lub breloczka powoduje automatyczną zmianę ceny na dystrybutorze wydawanego produktu.
ESK-01 zbudowany jest w postaci interaktywnego urządzenia umieszczonego w metalowej obudowie zawierającego:

wyświetlacz graficzny, wyświetlający komunikaty umożliwiające łatwą obsługę urządzenia,
klawiaturę numeryczną, służącą do wprowadzania informacji i danych typu numer PIN, numer wybranego dystrybutora, itp,
czytnika transponderów lub kart zbliżeniowych,

ESK-01 dla małych stacji dystrybucji paliw i LPG umożliwia:

wprowadzenie prostego systemu rabatowego dla klienta indywidualnego lub grupy klientów;
sprzedaż paliwa lub LPG w trzech grupach rabatowych;
proste rozliczenie sprzedaży wg grup rabatowych;
prosty układ wprowadzania kart i zmiany grupy rabatu;
odczyt totalizerów;
stosowanie tych samych kart lub breloczków w różnych punktach sprzedaży;
obsługa w wersji podstawowej do 4000 kart;

ESK-01 dla małych stacji dystrybucji paliw i LPG nie wymaga stosowania dodatkowych systemów komputerowych.

2. Podstawowe konfiguracje

W podstawowej wersji system umożliwia bezobsługowe tankowanie pojazdów własnych oraz pobieranie paliwa przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W przedstawionej konfiguracji z systemu mogą również korzystać inne firmy rozliczane okresowo ze zrealizowanych tankowań. Identyfikacja pojazdu i kierowcy jest realizowana w oparciu o elektroniczne karty stykowe lub karty (breloki) zbliżeniowe. W trakcie inicjowania tankowania system może pobrać dodatkowe dane jak stan licznika kilometrów czy numer kursu. Pobrane dane w połączeniu z informacją o ilości zatankowanego paliwa umożliwiają wyliczenie zużycia paliwa oraz zasilają inne systemy rozliczeniowe. Wydawanie paliwa dla pojazdów własnych i obcych jest kontrolowane przez nadanie indywidualnych uprawnień co do gatunku oraz ilości pobieranego paliwa. W celu uniknięcia nadużyć system umożliwia zdefiniowanie limitów jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych ilości wydawanego paliwa.

System jest z powodzeniem stosowany na stacjach, gdzie sprzedaż jest prowadzona równolegle z bezobsługowym wydawaniem paliwa dla pojazdów własnych i pojazdów firm kredytowanych. W tej konfiguracji system kontroluje jeden lub kilka wydzielonych dystrybutorów, o których uruchomieniu decyduje pozytywna identyfikacja kierowcy i pojazdu. Pozostała część dystrybutorów pracuje w trybie obsługowym gdzie tankowania rozliczane są przez kasjera. Bezobsługowa część stacji umożliwia tankowanie pojazdów o każdej porze (godziny nocne) bez udziału pracownika stacji paliw. Jako identyfikatory pojazdów i kierowców używane są karty mikrochipowe lub zbliżeniowe (RFID).

3. Opis techniczny systemu

ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI I ZARZĄDZANIA ESK – 01 jest przeznaczony do bezobsługowej kontroli i nadzoru wydań paliwa lub gazu na stacjach paliw, oraz do prowadzenia lokalnej sprzedaży rabatowej.

ESK-01 umożliwia:

automatyzację gospodarki paliwowej;
współpracę z systemami kontroli rozliczeń i zarządzania;
całodobowe bezobsługowe wydawanie paliwa na potrzeby własne oraz firm zewnętrznych;
archiwizację transakcji wraz z informacjami o użytkowniku, godzinie transakcji, ilości i wartości wydanego paliwa;
wykorzystanie dystrybutorów pracujących w systemie sprzedaży detalicznej zewnętrznej do sprzedaży wewnętrznej (bezgotówkowej);
wybór metody logowania użytkowników przy pomocy zapisanych na kartach lub breloczkach elektronicznych kodach przypisanych do kierowcy, pojazdu, pinu lub ich kombinacji;
wybór specyficznego dla danej firmy menu użytkownika;
połączenie wielu miejsc dystrybucji;
stosowanie limitów i ograniczeń związanych z kierowcami i pojazdami, grupami odbiorców, grupami pojazdów;
prowadzenie systemu rabatowego dla grup lub wybranych użytkowników;
współpraca z dystrybutorami wyposażonymi zarówno w liczniki elektroniczne oraz w liczniki mechaniczne;
dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta;
integracja z dowolnym systemem informatycznym;

ESK-01 zbudowany jest w postaci interaktywnego urządzenia umieszczonego w metalowej obudowie zawierającego:

wyświetlacz graficzny, wyświetlający komunikaty umożliwiające łatwą obsługę urządzenia,
klawiatury numerycznej, służącej do wprowadzania informacji i danych typu numer PIN, numer wybranego dystrybutora, itp,

czytnika transponderów i kart zbliżeniowych. Wymiary: 330x270x193 mm
Dane Techniczne:
Napięcie zasilania: 230V ac
Pobór prądu: < 1A
Temperatura pracy: -25ºC ÷ 50ºC
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Klasa ochrony obudowy: 1
Ilość obsługiwanych dystrybutorów w wersji podstawowej: 8

+48 62 736 53 72
+48 62 736 53 72

Chcesz umówić się na prezentację lub otrzymać wersję demo?

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!

Wybierz temat wiadomości: